Režim dne

Orientační režim dne

Denní režim umožňuje přizpůsobit se potřebám dítěte i aktuální situaci. Neměnná je pouze doba jídla tak,aby mezi jednotlivými pokrmy byly dodržovány pravidelné intervaly max.3 hod.

8:00 – 10:00 10:00

12:00
12:00 – 13:00 13:00

14:30
14:30 – 17:30
PONDĚLÍ příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina nabídka činností z témat.plánů pobyt venku       hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností spontánní hry dětí
ÚTERÝ příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina nabídka činností z témat.plánů pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností hudební kroužek spontánní hry dětí
STŘEDA příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina nabídka činností z témat.plánů pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností spontánní hry dětí
ČTVRTEK příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina nabídka činností z témat.plánů pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností spontánní hry dětí
PÁTEK příchod, spontánní hry dětí cvičení,hygiena, svačina nabídka činností z témat.plánů pobyt venku hygiena,oběd polední klid hygiena,svačina nabídka činností spontánní hry dětí