Pro rodiče

Vítáme Vás

Mateřská škola Pobřežní je soukromá mateřská škola zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení a mohou jí navštěvovat děti od 2 do 6 let. Školka je otevřena pro veřejnost s kapacitou 25 dětí.

Náš tým profesionálních pedagogů přistupuje k dětem individuálně a kromě aktivit zaměřených na zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj, je dítě vedeno k osvojení základních hygienických a stravovacích návyků, pravidel chování a mezilidských vztahů.  V souvislosti s prevencí spolupracujeme s několika odborníky v daném oboru jako např. oční, zubní, ortopedie nebo logopedie. V naší školce se děti seznámí také se základy angličtiny s rodilým mluvčim . Zařazovány jsou zdravotní a bezpečnostní preventivní programy, děti také čekají výlety, školka v přírodě, lyžařský výcvik, olympiáda a jiné doplňkové akce.

Školka byla zprovozněna v červnu roku 2011 a je otevřena celoročně (kromě svátků) pondělí až pátek vždy 8.00 – 17.30

Mateřská škola Pobřežní s celkovou kapacitou 25 dětí je umístěna v přízemí budovy IBC, Pobřežní 3, Praha 8.  Součástí je také zahrádka, která se nachází několik metrů od školky.

Pro další informace, fotky, videa z akcí apod. můžete rovněž navštívit naši facebookovou stránku https://www.facebook.com/mspobrezni